Åren

Jag har funderat på det här med att bli äldre. Kanske är det det som är min viktigaste drivkraft till att förverkliga de drömmar jag har? Det finns en anledning till att vara en livets Christofer Columbus.

Det finns en glädje i att bli äldre. Att fått vara med ytterligare ett år.
Men ju äldre jag blir, ju mer tror jag att jag inte kan förklara eller förstå, ännu mer än de saker som är förklarliga och förståeliga.
Visst tänker jag själv ibland på hur det skulle vara att vara yngre. I ungdomen springer vi in i svårigheter. När vi blir gamla springer svårigheterna på oss. Det finns sannerligen nackdelar både med att vara yngre och att vara äldre.
Men är jag klokare? Jag hoppas det.