12 år

Det är min sons födelsedag. Det är en förmiddag då jag sitter och tänker tillbaka på den där dagen för 12 år sedan. På väntan, otillräckligheten och stadiet mella hopp och förtvivlan som en far vid en barnafödsel säkerligen ofta känner. Och sedan ett konstaterande att åren flyger i väg med en faslig fart och "bara sådär" har man en pojk i huset som knackar på dörren till tonåren.
Det är tio dagar till jul. Ytterligare några dagar till att året är slut. Jag tänker på faderskapet, glädjen över att få vara pappa, lyckan attt få betyda något för någon och den aldrig sinande kärleken mellan en far och sin son.