Balans och harmoni

I februari är det lätt att glömma bort rummet.
Var man är och befinner sig.
Det är något nytt som skall skapas.
En jakt efter att producera och slutföra.
Man är mitt uppe i att få genomföra det där som man påbörjade de första dagarna på ett nytt år.
Ingen tid för reflektion.
Ingen tid för att stanna upp.

Men i skall jag gå runt en sjö. En promenad för balans och harmoni.