Collide

"Lost and lonely, scared and confused
We both have a past, nothing to lose, tonight
Well it cuts like a knife these bad luck blues
We both got scars from the hell we been thru
Somebody's gotta win, somebody's gotta lose"

Jag omfamnar natten, dricker mitt te och lyssnar på de där två som jag alltid återkommer till. Var för sig är de fantastiska, tillsammans mästerliga .
Shery Crow och Kid Rock.
Två röster som har det där speciella, som kan förmedla en historia som man vill höra om och om igen.
Och jag är där. Fångad och föralltid förlorad i det svårmodiga vackra. Det lite utsatta och utlämnade.
Jag ryggar inte tillbaka utan är här och nu.
Musiken gav mig en gång friheten. Nu är jag fångad i en refräng utan slut.
Jag finns i sången, men du finns överallt.
Allt det här är för dig.

"So let's roll the dice, one more time
Take a chance on love again tonight
Risk it all, lay it on the line
Let the skeletons fight for life
Tonight, hold on tight, as we collide"