De är fantastiska

Jag kör till jobbet i ett vinterlandskap.
Jag har sagt det förut. April är en nyckfull vän.
Det handlar om min comeback.
Tillbaka efter 3 veckors frånfälle.
Efteråt kan jag konstatera att dagen satt sina tydliga spår då jag inom en minut somnar sittande i soffan.
Och...
sedan
när sista avsnittet av Benjamin rullat ut kan jag bara konstatera att Benjamin Ingrosso är den bästa underhållaren vi har i det här landet.
Och den här programserien gett mig en ny syn på ny svensk musik.
Inte trodde jag att jag skulle sitta här och vara gelt ryrisk över Oscar Zia. Det unga gardet är helt fantastiska.
Länge leve musiken - länge leve ungdomen.