Det är tiden som går

Aldrig har det varit så mycket att göra.
Aldrig har tiden gått så fort.
Ur led är tiden.

Man skulle kunna tro att den fått "frispel".
Jag pratar om min klocka på jobbet.
Nej!
Den symboliserar tiden som går.
Ibland blir allt så uppenbart. Ibland inser man att allt ändå är för sent....