Det känns i stunden så länge sedan

Jag vaknade upp till en bra dag.
Det var det som fanns i mitt mindset
När jag sedan vid lunch fick en fantastisk god raggmunk och fläsk till det, var min lycka total.
Sedan under eftermiddagen ändrades förutsättningarna och jag blev smärtsamt medveten om hur bräckligt och förgängligt livet är.
Att man inte skall ta något för givet och det viktiga i att leva varje dag.
Nu tänker jag tillbaka på morgonen och dess förhoppningar och sedan den fantastiska lunchen och inser att det där känns i denna stund så länge sedan.