En vän

Vi träffades på gymnasiet 1986.
Vi började i samma klass.
Vi kan det här med att stämma av. Det försöker vi hinna med några gånger per år.
Det finns saker att prata om. Gemensamma minnen förstås, men framförallt livets skeenden, om saker som engagerar oss som t ex idrottsrörelsen, men också samhällsfrågor.
Ett par dagar på Orust. Två medelålders män och viktigheter som behövs dryftas.
Jag är lyckligt lottad.
Så mycket klokhet, lärdom, skratt, allvarsamhet och lite lek.
Ibland är livet enkelt.