I dagarna två

Söndag
Idag har gratulanterna avlöst varandra. 
Allt oplanerat och spontant. 
På bilden jag och mina föräldrar. 
Sedan bara fler. 
Att vara Tommy är inte fel. Att få fira i två dagar i rad än ren ynnest.