Jag är stolt

Förmiddag i vår dojo. Bland vänner och jag agerar domare på klubbens tävling Ninja cup. Glada barn, glada funktionärer, glada föräldrar.
Vad roligt det är att engagera sig när det är sådana förutsättningar! Inget jobbigt alls att kliva upp tidigt, nonchalera det vackra vädret utanför och göra en sann idéell insats.

Idag är jag så glad och stolt över att tillhöra den svenska ideella idrottsrörelsen.
Vad jag känner för min klubb och alla de människor som på oliksa sätt verkar där, behöver jag nog inte tala om.