Jag promenerar för kärleken

Jag promenerar för livet … Och för kärleken. Kanske har det aldrig varit viktigare än just nu?

Och jag tar emot alla möjligheter som finns till buds. Jag vill klara av allt som erbjuds mig. För den som behärskar ögonblicket, han behärskar livet.

Och jag vet inte vad det var som en gång fick mig att sluta att drömma. Kanske insikten att jag inte är odödlig? Att jag måste göra allt nu medan tid är. Medan jag kan.

Dagen är underbar och livet skört. Jag promenerar för livet, jag promenerar för kärleken.