Life it's not where you go. It's WHO you travel with.

Jag längtar mig över gränserna igen och det handlar inte om att fly från vardagen och dess rutiner, utan för att att uppleva och uppskatta livet mer fullt ut. Genom att resa får jag möjlighet att utforska nya platser, uppleva olika kulturer och traditioner, träffa människor från olika bakgrunder och livsstilar, och utmana mig själv på olika sätt. Det är där jag är i livet.

Bilden till detta inlägg är tagen förra sommaren. Vi kör bil genom mäktiga Yellowstone och har fått göra ett tillfälligt stopp då ett hundratal Bisons bestämt sig för att ta sig över vägen. Det är sådana ögonblick som berikar mitt liv.

Resandet bidrar just nu till att ge mitt liv en djupare och rikare mening och en större förståelse för världen och mig själv. Genom att resa kan jag lära mig att uppskatta det jag har hemma ännu mer, och se vår egen kultur och miljö på ett nytt sätt.