Medan du sov

Medan du sov har jag druckit mitt morgonkaffe svart och starkt. Jag har ätit min fil och smörgås och jag har sett allting dagas.
I går var det fest och liv. Nu bara stilla och tyst, men den här söndagen skall ändå få sina ljusa skeenden.