Min Bästa dag

Nu spretar påskriset färgglatt i mitt hem.
Den svenska symbolen för de palmblad som ströddes framför Jesus under hans intåg i Jerusalem, men också för vårens grönska och pånyttfödelse.
Våren, härligheten - jag omfamnar allt.
Det är tisdag och bara början av dagen . De första skälvande timmarna om man så vill och det här måste bli en bra dag. Min bästa dag.