Nationaldagsfirandet i Stigen 2022

Prisutdelningar, högtidstal och sång.
Ett traditionellt firande vi Stigens herrgård.