Ovan molnen är himlen alltid blå.

Jag behöver fokusera på något annat. Vi är nog många som behöver göra det. Att titta lite längre bort. Se förbi det som känns tungt och jobbigt nu och framför allt ta vara på den här tiden. Om vi inte kan leva våra liv , njuta, skratta och älska -vad är det då värt?
Och så tänker jag på dem som alltid har det så här. Oro, ängest och ledsamhet...

Jag har min Håll ut - spellista. Jag skapade den i december för att klara av januari och februari. För att stå ut med mörkret. Nu har den fått en helt annan innebörd, men fortfarande lika viktig.
Det regnar och jag behöver Neil Young.