På rätt köl

Att komma bort fyller mig med energi och ofta inspiration. Jag uppskattar att vara aktiv när jag har semester. Jag tycker om att möta nya platser, att lära mig genom att se och upptäcka. För mitt skrivande har det alltid varit som ett måste för att få drivkraften tillbaka, för att komma på rätt köl igen efter kanske en lång vinter. Det är därför inte överraskande att jag här har lyckats att hitta de sista pusselbitarna för att få ihop min nästkommande bok.

När jag skriver har jag berättelsen klar för mig i stora drag. Jag har en början och jag vet vad den skall handla om. Slutet kan vara färdigt, men det kan ändras under vägen jag skriver. Det kan också finnas några luckor att fylla igen för att få berättelsen komplett, men istället för att vänta ytterligare för att veta exakt hur allt skall hänga ihop, så sätter jag igång med skrivprocessen för att inte tappa tempo och framförallt intresse och den där skaparglädjen som är så viktig.
Så här är jag nu. med en story som är färdig och nu skall skrivas ner till ett första manus. Ett rå-manus. Tällberg med sin fantastiska utsikt, all kultur och allt det vackra är förstås en perfekt plats att vara på för att inspireras och komma på rätt köl igen.