Så mycket frihetskänsla

Jag hittar det här gamla kortet i en låda. Det är i slutet av förra milleniumet. Jag syns längst till vänster, i mitten Pranav och längst till höger Kent. Vänner som betydde allt just då och där.
Platsen är Mercer University, Macon, Georgia.
Vi är klädde i full ROTC-utstyrsel. På Mercer University fick man universitetspoäng för att ta en försvarskurs, men som utlänning så måste man först bli godkänd av amerikanska försvarsdepartementet, samt som svensk; tillåtelse från svenska försvarsmakten och i praltiken, svenska generalkonsuln i Atlanta.
Det viktigaste budskapet på den utbildningen var att "Freedom ain´t free.
Så här i efterhand kan jag konstatera att jag aldrig känt en större frihetskänsla än just under tiden på Mercer University.