Sedan en annan

På morgonen är allt som bäst.
Det mesta är orört. Jag tar mig extra tid för att betrakta och ta in allt det sköna.
Jag har planer på att börja springa igen.
När allt det här är över.
Framförallt när foten mår bättre. Då kommer det bli slut med det här. När man promerar är det liksom legalt att stanna upp och ta in.
Men det är andra regler för den som springer.
Men det tar vi då.
En värld nu - sedan en annan.