Tystnadens sång

Doften av tystnad,
en skugga i natten,
en viskning av tankar,
en vaggvisa för själen.

Här i denna värld,
där orden är många,
är det tystnadens röst
som bäst kan föra oss fram.

Vi lyssnar till tystnadens sång,
som bär oss på sina vingar,
genom natten och dagen,
till livets eviga källa.

En sista ton av stillhet,
en sista andetag av ro,
en vila för sinnet,
innan en ny dag tar fart.