Vinyl och sociala medier

"Tommy, du kan väl gå ner i källaren och hämta upp en platta som vi kan lyssna på".
Jag kom upp med ett gäng! Vinyl funkar alltid, men en varm sommarkväll är det oslagbart! Tillsammans med vänner och god mat fick jag spela de där låtarna som alla hade nån sorts mening för mig.
Jag behöver knappast säga att det blev en fantastisk kväll i går!
Att dessutom kunna sitta utomhus en hel kväll är i rätt perspektiv; oslagbart.

Ny vecka. Måndag.
Jag har en del vardagsvetenskapliga projekt på gång på diverse sociala medier. Hur lång tid tar det för att uppmärksammas i det megagigantiska cyberbruset? Vad krävs för att man skall ta sig igenom?

Inom 5 år kommer twitter vara den viktigaste nyhetskällan enligt de som tror sig veta. Vad händer då med källkritik och opartiska nyhetsflashar?

Jag läser Reuters Institute for the Study of Journalism årliga rapport "Digital News Report" och där kan man t ex läsa att 51 procent tar del av nyheter genom sociala medier. Tittar man enbart på åldersgruppen 18 - 24 år använder 28 procent av dem sociala medier som primär nyhetskälla. Det kan jämföras med de 24 procent som har tv som sin primära nyhetskälla i den gruppen.
44 procent i undersökningen använde Facebook för att ta del av och dela med sig av nyheter medan 19 procent respektive 10 procent använder YouTube och Twitter för detta.
50.000 personer från 28 olika länder har deltagit i undersökningen varav 2.030 av de som deltog bodde i Sverige.

Våra vanor för att förse oss själva med nyheter håller alltså på att förändras i snabb takt. Vilka konskevenser det får verkar dock ingen ännu ritkigt förmått att urskilja.

Jag älskar den tekniska utvecklingen, men romantiserar ändå det förgångna. Vinylskivor till exempel.

Och vem kunde tro att när jag som sista person på jorden lämnade vinylskivorna till förmån för CDs, åter igen 20 år senare, skulle spela dessa dyrgriper?
Ibland tycks det alltså möjligt att kombinera det förgångna med det nya.