Sunday morning coming down

SEK 0.00

"On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned.

'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone." 

Denna öppning av Kris Kristoffersons "Sunday Morning Coming Down" beskriver känslan av ensamhet och längtan på en söndagsmorgon, och uttrycker en önskan om att fly från verkligheten.