Att införa en miljöskatt på Kött är kontraproduktivt

Kvällen går in i Färgelanda och sluter sitt mörker över det lilla samhället. Jag planerar morgondagens träning och graderingar, planerarar inför tävlingen på söndag och...lagar en utsökt middag.
Av ren ilska handlade jag på mig ordentligt med kött vid eftermiddagens stormarknadsinköp. En ilska som hängt över mig hela dagen efter det att jag i morse läste om de 14 forskare från Chalmers och Göteborgs universitet på Dagens nyheters debattsida, som föreslåg
miljöskatt på nötkött och flygresor.

Förslag om en köttskatt är i och för sig inte ny. För några år sedan föreslog jordbruksverket samma sak och i miljöpartikretsar finns frågan ständigt närvarande.

Jag har vid svaga ögonblick utryckt mig vårdslöst och hävdat att i en situation då jag måste välja mellan öl, Sex och Kött och i och med det vara utan de två andra sakerna resten av livet, skulle jag tveklöst valt kött!
Med andra ord skulle jag aldrig kunna leva utan att få äta kött.
Min åsikt kan förstås verka provocerande i en tid då hälften av svenskarnas globala utsläpp sägs komma från köttkonsumtion och flygresor. Dock kan jag inte för mitt liv acceptera och tåla att kallas miljöbov, eller att politiker i slutändan använder sig av skatten för att minska köplusten hos konsumenterna. Kött är redan i dag så pass dyrt så att alla inte har råd med det och det känns djupt beklagligt. Att principiellt göra köttet till den stora fienden är absurt när problemet snarare handlar om globala brister i långsiktighet och resurssatsningar.
Men låt oss gå förbi min egna "själviskhet" och istället påstå hur kontraproduktivt förslaget är. Inte bara för miljön utan för folkhälsan och samhällsekonomin i stort. Köttmotståndarna brukar peka på framför allt tre skäl till varför vi ska äta mindre eller inget kött alls; av omsorg till miljön, vår personliga hälsa och av omsorg om djuren. Inga av de argumenten håller vid en närmare granskning.
Att storskalig köttproduktion orsaker problem ifrågasätter jag inte, men samma problem har också storskalig spannmåls- och sojaproduktion. Exempelvis så har det senaste seklets allt mer eskalerande fokus på spannmål, mjöl, socker och annan stärkelserik mat inneburit en oerhörd påfrestning på miljö och ekosystem. Det har resulterat i en explosionsartad ökning av kostrelaterad ohälsa som tagit sig uttryck i övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Då kött är ett livsmedel som människan ätit sedan tidernas begynnelse, så är det löjeväckande att ge köttet skulden för en problematik som är hundratals år gammal och inte hundratusentals år gammal.
Vi borde alltså, ur ett rent hälsoperspektiv, äta mer och inte mindre kött!
Låt oss föra en annan kamp istället och inte göra kött till denna tids största hälsofiende.
Varför inte diskutera halvfabrikat och sockerintag?