Avslut och början

Jag och min vän Lars har tränat lördagsgrupperna i 13 år.
I dag var det ännu en avslutning och vi kunde gradera drygt 20 barn till sin nya grad.
Idag så tränar vi dessa grupper tillsammans med våra två söner och min brors son. Våra söner var anledningen till att vi då för tretton år sedan började hålla dessa träningar. Idag håller vi träningarna tillsammans med dem.
Det är många som under de här åren som haft träningarna tillsammans med mig och Lars. Vi räknade på det förut. Många roliga år.
Nu är det det här gänget som gäller.
Vi kör vidare.