Bland rullstensås och slukrännor


Vi når en blomstrande slåtteräng med en av de artrikaste och mest hotade naturtyperna i Sverige och vi går genom oändliga lökdoftande bokskogar.
Ljuset som letar sig igenom lövgrönskan skapar en minst sagt speciell känsla där vi går bland trolldruva, ormbär och kal knipprot. Det är stenknäck och lövsångare, men det som låter mest är skogsduvornas hoande.
Det är ner från rullstensåsen och uppför gigantiska slukrännor och när man når toppen vet man med säkerhet att nästa mål är att gå ner igen.
Jag har inte mycket ork kvar när dagen är slut, men det här är på riktigt. Kanske det mest riktiga jag gjort på mycket länge. Att gå, att kämpa mot myggen, att vara på sin vakt och övervinna smärta. Upplevelsen är värt allt det, att få vara nära naturen, att få bli ett med den.