Det pratar jag tyst om och låter bli att tänka på

Idag är det 6 månader och en dag sedan jag tog min andra spruta.
Idag tog jag min tredje.
Precis som första gången jag skulle vaccinera mig så snirklade sig kön
lång utanför ingången. Dock gick det lite fortare idag.
Inte hade jag någon tanke på då att det även skulle bli en tredje spruta fram på. Nu tvekar jag inte över att det säkert både kommer bli en fjärde och femte....
Vid det laget har nog folk slutat med att lägga ut bilder på sin omplåstrade arm eller annonseringar som det här inlägget.
JAG HAR TAGIT MIN TREDJE DOS!
Men ännu så är det liksom lite exklusivt att man tagit just den där tredje sprutan och jag sällar mig till just den skaran som nu visar att jag tagit mitt samhällsansvar och ombesörjt att skydda mig själv och mina medmänniskor.
Att jag just numera tillhör de lite äldre och står i tur för vaccination både jag pratar tyst om och låter bli att tänka på.