Dreams

13 grader och regn. Den här sommaren känns som...ja vad säger man?
Fleetwood Mac och Dreams fyller bilens innandömme.

Thunder only happens when it's rainin'
Players only love you when they're playin'
Say women, they will come and they will go
When the rain washes you clean, you'll know

Jag är på väg. Älskar den där känslan alldeles innan. Älskar känslan där på vägen. Vägar utan mål.
Efteråt bara tomhet och längtan ut igen.
Men det tar vi sen. Nu bara Dreams.