Fit to go

Från sjukhuset får jag meddelande om att min kära mor får åka hem i morgon. Sahlgrenska ger klartecken och det sätter stopp på en och en halv veckas sjukhusvsitelse.
Som alla andra inblandade (inklusive min mor) pustar jag ut och känner lättnad.
Tack alla som skickat hälsningar, visat förståelse och visat sitt engagemang för mina föräldrar. Kvällen firas i all stillhet på närmsta krog.
Ps. Det är brittsommar.ds