Heja Sverige

Heja Sverige!
Det är roligt att vara svensk och få vara ambassadör för Sverige på resor runtom i världen.
Och tro inte att vi svenskar inte syns eller för den delen är lite "svenskt försiktiga" och inte vill synas. Aldrig har så mycket blå-gult synts på Amalfikusten som just nu. På restauranger, i gränder, i stadskärnor.
Och det är så här det skall vara. Det är det här som är så viktigt. Att vi svenskar träffar andra kulturer, träffar människor från andra platser, får ta in, prata, diskutera och mötas. Oavsett om det är här i Europa, i Asien eller på någon annan kontinent. Jag har i dagarna sett förbrödringen, mellan människor med olika nationaliteter som hållit på olika lag. Hur de efteråt suttit ner i timmar, utbytt idéer och tankar, skrattat och delat stunden.

Detta blir än mer viktigt i mörka tider då fler och fler vill ha stängda gränser. När man tror att man kan lösa alla problem genom att stänga igen. Visst, turistandet är förstås inget som man vill "släcka ner", men det man skall tänka på är att det ger förutsättningar och skapar förståelse och engagemang.

Aldrig tidigare har vi människor behövt komma ut mer, ta oss över gränserna, skapa förståelse och kunskap.
Heja Sverige!