Heliga Valborg

Heliga Valborg kallades till Tyskland av ärkebiskopen av Mainz, för att hjälpa till att kristna tyskarna. Hon  blev sedan abbedissa i Heidenheims nunnekloster, men hon var av kunglig börd från början. Det sägs att hon var engelsk prinsessa.
Detta var förstås för mycket länge sedan. Kanske 700 tal?
Hennes minne går att hedra i Eichstätt. En gång var jag i Bayern för att besöka henne. Det var stort.

I dag är det valborgsmässoafton, en förkristlig högtid, men det finns också en koppling till kulten om Heliga Valborg. Jag är firarrusig. Det här blir en enda lång vaka in i maj.