Ideellt engagemang

Denna morgon lämnar jag hemmet tidigt för att åka till klubben för en hel helg med idéellt arbete. Det stundar läger och inte vilket läger som helst utan klubbens årliga läger: SuperKidz. Ett läger för klubbens alla barn.

Bilden är tagen 2013 och jag poserar tillsammans med min vän Lars och det känns extra kul att vi fått deltagit som ledare på samtliga Superkidz genom åren. Nu är det förstås inte bara han och jag, utan styrkan är att vi är flera som varit med från början och nya krafter har anslutit sig med tiden. Faktum är att detta inte känns direkt ansträngande även om man knyter upp sig en hel helg.
Det är en fantastisk tillfredställelse att se alla glada och nöjda barn. Belöningen för ideellt föreningsarbete.

Den ideella tanken inom föreningslivet är i mångt och mycket unikt för vårt land och något som vi behöver vara rädda om. Speciellt i dessa tider då det känns viktigare än någonsin med fria ideella krafter som verkar för det goda i samhälle.

Jag älskar den starka tradition och praxis i Sverige som ideella föreningar är uppbyggda på.
Byggd på demokratiska principer med årsmötet som det högsta beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. Principen att föreningen ska vara öppen. Att alla personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet, är något annats som stärker mig i min övertygelse.

Om en liten stund ger jag mig i väg. Det här blir kul!