Jag träffade döden vid Hovs Hallar

Jag hade aldrig varit vid Hovs Hallar.
Hallandsåsens yttersta utlöpare i väster.
Där vid havet mellan Båstad och Torekov
Bjärehalvöns norra del i nordvästra Skåne.
Jag kom dit för den där öppningscenen i Det sjunde inseglet där riddaren Antonius Block spelar schack med Döden.

Promenaden bjöd på dramatiska klippformationer, grovhuggna stup som föll ner mot klapperstensstranden och jag njöt till fullo.
Det blåste lite grann och det var antagligen helt rätt för sammanhanget, även om himlen var blå och sommarens inslag påtaglig.
Vi gick bland de vindpinade enbuskarna och björnbärssnåren som gjorde helhetsintycket så "på riktigt" och när vi tittade ner sedan, såg vi grottorna och stenraukarna...
Ja det var dramatiskt så att det förslåg och skapade sannerligen ett vilt och ödsligt intryck.

"Vem är du?
Jag är Döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida."
Det sjunde inseglet