Love

Min bror från Stockholm kommer ner med familj och bor på ranchen. "Ranchen" en gång mitt hem i flera år. Min andra bror åker till Frankrike för att leva klosterliv. En vän är i USA för att väljas in Rock-A-Billy Hall of fame och så Love...
Detta tänker jag på nu medan jag försöker krama det sista ur min semesterledighet, men även försöker få till någon sort av styrning inför vad som komma skall.
Och jag försjunker mig i en biografi. Det handlar om Love, men inte i betydelsen kärlek, utan personen Love; författaren.
Carl Jonas Love Almqvist. Idag en av de stora författarna i detta land, men då för några hundra år sedan när han levde; en misslyckad person i det mesta.
Och jag låter mig dras med i den där historien om hans liv och gärning och allt skulle i en första anblick kunna tolkas vara en biografi över ett djupt tragiskt liv där misslyckandena
avlöste varandra. Alltså tragik och misär, men man måste se bortom allt det där.
Det handlar om ett liv som måste levas hur illa och förskräckligt det än nu måste bli. Om hur det ur lidelsen levereras stordåd. Hur det kommer något gott ur något ont...

Semestern är alldeles snart slut. Jag uppslukas av nuet och dess allvar, men också dess glättighet och enkelhet. Och så det vackra förstås, något från det förgångna

Hvarför kom du hit i qväll, säj
Jag kom hit för att träffa dig
Går du åter bort i qväll, säj
Nej, jag går ej bort från dig