Min intention

Under de senaste åren har jag börjat tänka mer och mer på vad jag vill uppnå och göra med resten av mitt liv. Jag har börjat inse att livet är kort och jag vill inte slösa bort det på saker som inte betyder något för mig. Jag vill ha en intention med allt jag gör och jag vill känna att jag lever ett meningsfullt liv.

För att försöka ta reda på vad min intention är har jag börjat skriva mycket. Jag skriver ner alla mina tankar, idéer och reflektioner. Jag skriver också dikter och bokmanus. Mitt författande går för högvarv och det känns som om jag måste få ur mig allt som finns inne i min skalle.

Skrivandet har blivit ett sätt för mig att utforska mina tankar och känslor. Genom att skriva kan jag få en bättre förståelse för vad som är viktigt för mig och vad jag vill göra med mitt liv. Jag har också börjat läsa mycket mer och det har hjälpt mig att utveckla mina tankar och idéer.

Jag tror att det är viktigt att ha en intention med sitt liv. Att ha något att sträva efter och att ha en känsla av syfte. För mig handlar det inte om att ha en specifik karriär eller att uppnå materiella mål, utan snarare att leva ett meningsfullt och autentiskt liv. Att göra saker som jag älskar och som ger mig en känsla av tillfredsställelse. Det är det som är grunden för min intention med mitt liv.