Mitt liv som en dikt

Mitt liv är som att jag går i en dikt,
där varje steg är en rad som är tänkt,
att bilda en berättelse om mitt liv och min tid,
en historia om glädje och sorg, om kamp och strid.

Ibland är det som en sonett så vacker och klar,
där orden flyter fram som en melodi och svar,
på alla de frågor som jag någonsin haft,
och ger mig en känsla av ro och trygghet så tafatt.

Men ibland är det som en ballad så tung och sorgsen,
där orden känns som taggar och smärtan tar över besinningen,
och jag kämpar för att hålla mig kvar
till en dag när solen åter lyser och tiden igen känns underbar.