New York New York

New York, antagligen den utländska stad jag besökt flest gånger. Senast i fjol.

Efter ett par timmars sömn visade det sig att solen kommit åter. Från 40e våningen inget nytt, men nu skall det ändras. Det är ett löfte.