Semesterdrickande

På nyhetsmorgon lär jag mig av alkoholcoach Anna Sjöström att jag som man kan dricka 14 glas vin i veckan utan att vara i farozonen med mitt semesterdrickande. Jg lär mig också att mer än hälften av svenska folket dricker mer under semestern.

Av den faktan drar jag följande slutsats;

1. Jag är inte i farozonen då jag mycket sällan dricker mer än 14 glas i veckan
2. Mitt vindrickande är konstant och skiljer sig inte från tid till en annan och därför ingår inte jag i den där statistiken med mer än hälften av svenska folket.

Hur det ser ut kring öldrickandet och hur man skall tänka där med intag nämns dock inte inte av alkoholcoachen.

Av mina konstateranden skulle man lätt kunna dra slutsatsen att alkoholcoachen och morgonteves inslag inte lämnar mig i eftertanke, men det är i alla hänseenden fel.
Jag tror att det är mycket viktigt att vi hela tiden matas med alkoholens konsekvenser och att vi ständigt påminns om faran om att inte ha kontroll i vårt drickande.
Att vi som vuxna dessutom är förebilder för våra barn och unga måste vi hela tiden påminnas om och agera klokt därefter.