Shine a light

Advent. Vi väntar på att någon skall komma. Framförallt väntar vi på ljuset så här års.

De sociala flödena fylls med adventsstakar och ljus. Låt oss aldrig tröttna på dessa bilder.

Jag tänder ett ljus, för glädje och fest. Det finns de som fortfarande ropar "Rädda oss". Precis som då för länge sedan när det förtryckta folket i Jerusalem sjöng Hosiana med just den innebörden.
Romarnas förtryck har bland annat bytts ut mot krig i Europa, så svår att just romarna i jämförelse kan ses som fullt jämförbar.

Så jag tänder ett ljus för hälsa, fred och välgång och tänker på alla de som har det svårt just nu i denna stund.