Tills ljuset på nytt får lysa bro

Det är natt nu. 
Kvällen bara kom och gick. 
Och efter kvällens träningspass formades mina ord till en "god natt dikt" 
Det får bli dagens bidrag till den eviga cyber-rymden. 

En tystnad sjunker över landet,
när natten sakta sveper in.
En stillhet som i mörkret vilar,
och sluter sig kring varje sin.

I drömmar strömmar minnen fram,
av dagens liv och all dess klang.
Men nu i natten vilar allt,
och världen står i stillhet lång.

En andning sveper genom rummet,
en sista suck av dagens liv.
Men nu är natten här för att stanna,
och tystnaden ska få härskarliv.

Så god natt, min vän, och sov nu gott,
i denna nattens sällsamma ro.
Tills solen åter vaknar opp,
och ljuset på nytt får lysa bro.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mcCK99wHrk0"; title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>