Vad händer idag 

Ingenting är som en väntan på en gryning.
Att få vara med när något tar en början.
En dag - det största av allt oförutbestämt.
Vad händer idag?