Vatten

Vatten - Världens godaste dryck.
Men också förutsättningen för liv. Under den här sommaren har vi påmints extra om dess betydelse.
Enligt UNICEF saknar ungefär 2,1 miljarder människor på jorden vatten. Av dem tvingas ca 160 miljoner människor att hämta orent dricksvatten från sjöar, floder och dammar.
De vanligaste orsakerna till att det inte finns vatten är torka, förorening och krig.

Efter lite efterforskning på nätet kan jag få svar på min fråga; Hur mycket vatten finns det på jorden?" Det finns ca 1 400 miljoner kubikkilometer vatten där 97 procent av allt vatten är saltvatten. Med andra ord är det tre procent av jordens vatten som är sötvatten. Av de tre procenten är två procent bundet i glaciärer.
Det innebär att en procent sötvatten är tillgängligt för oss människor.
I dessa dagar när vi har extrem värme och kanske ett kallt vattenglas i handen finns det god anledning till att reflektera över det faktum att två av de största anledningarna till att det råder brist på vatten i världen beror på föroreningar och krig. Saker som vi faktiskt kan påverka.