Widekärr och den nya namnlagen.

På bilden; min far, min son, brorsan och så jag.
Bara Widekärrs.
Jag är en Widekärr. Däri ligger min stolthet.
Den första juli börjar den nya namnlagen att gälla.
Jag har satt mig in i den med intresse. Just därför att jag trivs med mitt namn, att vi är några få som heter det och jag vill att det skall vara så även i fortsättningen.

Det som det pratas om är att dubbla efternamn tillåts...igen!
Det har tidigare funnits, men det pratats det inte om.
Systemet med mellannamn fasas ut. Det skall bli lättare för familjer att nå en namngemenskap utan att någon behöver ge upp sitt ursprungsnamn. Kan nog vara bra att det där med mellannamn försvinner. Den tycks bara ställt till besvär.
Skatteverket blir enda namnmyndighet och nyfödda får inte automatiskt ett efternamn, utan det måste ansökas om.

En annan nyhet är att de vanligaste efternamnen, de som har mer än 2 000 bärare, blir fria att anta för alla.
Det är just den här delen som har fångat mitt intresse till att i juni, i semestertid sätta mig in i nya lagar.

Glädjande nog och det viktigaste för mig personligen är att övriga efternamn får ett starkare skydd mot nytagna namn som är för lika.
Det känns bra att Widekärr fredas även fortsättningsvis.