Ytterligare några bilder från Smögen

Några fler bilder från dagens bilande vid kustbandet.