Aktiv ledighet

Jag har inlett min 10 dagars sammanhängande ledighet med att vara på klubben där jag hjälpt till med att hålla två träningar och agerat Uke (den som blir kastad) vid en gradering. Till det en liten internutbildning på klubben. Nu hemma för att ordna med förberedelser inför kommande "happenings". Jag föredrar aktiv ledighet. Något annat är inte aktuellt!