Till fulländning har jag fortfarande en bit kvar

Att resa är att ta för sig av livet. Att vara på väg gör det underbart skönt att komma hem. En god resenär vet inte vart han är på väg, en fulländad resenär vet inte varifrån han kommer.
Till fulländning har jag ännu en bit kvar.